| commentsအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္း ပိုစတာ ကပ္ပိန္း

| commentsALC မွ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေဟာေျပာ

| comments

တရား၀င္ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ ဥပေဒအရကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳရရွိရန္အတြက္ ရည္ ရြယ္ပီး 2011 ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ 11/6/2011 ေန ့က ACR စက္ခ်ဳပ္ရံုမွ ရခိုင္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားၾကားတြင္ ALC မွ "ကိုေအာင္ေအာင္"က ဦးေဆာင္ျပီးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစကား၀ိုင္းပံုစံမ်ားကို ဇူလုိင္လ 14 ရက္ေနထိ ဆက္လက္ျပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ မဲေဆာက္ေဒသမ်ားတြင္ သြားေရာက္ျပီး IOM - FED အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး စာေစာင္မ်ားျဖန္ ့ေ၀ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းသို ့ ျမန္မာအလုပ္သမား၀င္ေရာက္လာသည့္ပံုစံတမ်ဳိး

| comments

 
@ 2009 ရခိုင္အလုပ္သမားလွဳပ္ရွားမွဳအဖြဲ ့ Contact us : alcoffice.2009@gmail.com
Published by Arakan Labour Campaign